Rechtsbijstand voortaan fiscaal aftrekbaar

Rechtsbijstand voortaan fiscaal aftrekbaar

Wie een verzekering rechtsbijstand heeft afgesloten, kan vanaf 1 september 2019 rekenen op een fiscaal voordeel. Bedoeling van de nieuwe wet “toegang tot het recht” (Wet Geens) is om de rechtspraak toegankelijk te houden én bescherming te bieden tegen de soms aanzienlijke kosten van een juridisch geschil. In vergelijking met onze buurlanden hebben weinig Belgische gezinnen dergelijke verzekering. Premies tot € 310 geven recht op een belastingvermindering van 40 procent, met een maximaal fiscaal voordeel van € 124. De aftrekbare polis rechtsbijstand dient echter aan een aantal minimumvoorwaarden te voldoen.

 

De wet voorziet een aantal rechtsdomeinen waarvoor verplicht dekking dient te worden verleend. Echtscheidingen en bouwgeschillen zijn nieuwe waarborgen, die tot nu toe niet in rechtsbijstand werden gedekt. Auto en zakenrecht (burenhinder, afstand bomen, perceelsgrens,…) behoren niet tot de minimale dekkingen.

De verplichte waarborgen zijn:

 • burgerlijk verhaal als je schade lijdt door een aansprakelijke tegenpartij (verkeer, buren,…)
 • strafrecht (inbreuken op de strafwet)
 • burgerlijke verdediging tegen een eis van een derde
 • fiscaal recht
 • administratief recht (premies, subsidies, vergunningen…)
 • arbeidsrecht (geschillen met de werkgever)
 • verbintenissenrecht (aankoop in winkel, via internet,…)
 • bouwrecht (bouw- en renovatiewerken)
 • erf-, schenkings- en testamentenrecht
 • echtscheidingsrecht
 • personen- en familierecht

De verzekeraars dienen tussen te komen voor minimum € 13.000 in burgerlijke zaken, en € 13.500 in strafzaken. Meer in het bijzonder bedraagt de waarborg minstens € 3.375 per persoon voor echtscheidingen, en € 6.750 voor bouwgeschillen. De verzekeraar mag hogere bedragen aanbieden.

De wettelijk voorziene vrije keuze van advocaat blijft bestaan. Naast de kosten en honoraria van de advocaat worden ook deze van de expert, de gerechtsdeurwaarder en gerechtsdeskundige vergoed.    

De premie varieert van € 420 voor een gezin tot € 310 voor een alleenstaande zonder kinderen. De bijpremie voor een voertuig bedraagt om en bij de € 70. 

Bestaande polissen dienen in elk geval te worden uitgebreid met echtscheidingen en bouwgeschillen.

Door de wettelijk verplichte dekkingen en minimumvoorwaarden worden deze polissen wat duurder, evenwel met een fiscale compensatie, maar uiteindelijk met veel ruimere waarborgen in het voordeel van de consument. Als verzekeringstussenpersoon juicht Stroo & Partners Verzekeringen deze ontwikkeling toe en raden wij al onze klanten aan om hun bestaande verzekering rechtsbijstand te “verGeensen”. Momenteel voeren wij samen met onze leveranciers (Euromex, Das, LAR, …) grote campagnes om onze klanten de kans te geven deze trein niet te missen.

Wij zorgen voor uw gemoedsrust, dat is onze bestaansreden. Een goede rechtsbijstandsverzekering is samen met onze 360 graden approach slechts één van de middelen die wij daarvoor inzetten. 

Met die ruimere waarborgen zal de gemiddelde consument niet meer aarzelen om zijn/haar rechten te doen gelden, eventueel tot voor de rechtbank. En dat was wel degelijk het opzet van het wetsvoorstel van Minister Geens.

Contactgegevens

A.R.S & Partners BVBA
Leopold I-laan 52
8000 Brugge
FSMA nr 102320 A-cB
Tel 050 31.00.35
info@a-rs.be

Juridische info - Privacy Policy

Copyright A.R.S. & Partners 2017 - Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Door uw browserinstellingen te te wijzigen, kan u cookies weigeren. Meer info.     Ik ga akkoord

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.