Wanneer stijgt de rente op woonleningen?

 

De rente staat nog altijd op een historisch dieptepunt en het is nog altijd uitzonderlijk goedkoop om een hypothecaire lening af te sluiten. Hoe lang kan dat nog blijven duren?

Nooit eerder was de keuze tussen een lening met vaste of variabele rente zo lastig. De rente staat historisch laag en traditioneel pleit dat voor een lening met vaste rentevoet. Want als de rente alleen maar kan stijgen, kan je die maar beter meteen voor de hele looptijd van de lening vastklikken. Maar intussen verkent de rente al jarenlang het bodemniveau. En dat pleit dan weer voor de variabele rente. Want een variabele rentevoet is altijd lager dan de vaste (dat is de compensatie die kredietnemers krijgen voor het risico dat ze lopen op een stijgende rentevoet). Als de rente toch niet noemenswaardig stijgt, kan zo’n variabele rentevoet ook op de lange termijn weleens een hele interessante keuze zijn. Wat te kiezen?

 

De rente stijgt, maar blijft laag
Het ziet er alvast niet naar uit dat de rente snel de hoogte inschiet, leert een rondvraag bij enkele banken. Jan Van Hove, hoofdeconoom van KBC: “De Europese Centrale Bank wil tot zeker na de zomer van 2019 vasthouden aan de zeer lage rentetarieven en dus komt een renteverhoging er ten vroegste dan.” De econoom verwacht ook dat de langetermijnrente meer zal stijgen dan de kortetermijnrente. “Dat betekent dat de kredieten met vaste rente, die sterk gekoppeld zijn aan de langetermijnrente, meer zullen stijgen dan de variabele kredieten (die meer gekoppeld zijn aan de rente op kortere termijn). Toch blijven we verkeren in een omgeving van uitzonderlijk lage rente.”

Een gelijkaardig geluid valt te horen bij Argenta. “We verwachten vanaf 2019 een licht stijgende rentecurve maar geen snelle stijging. Het is nog steeds een ideale periode om een woning te kopen. Maar hoe langer klanten wachten, hoe groter het risico op een lichte rentestijging.”

Verwacht wordt dat de rente stijgt, maar slechts lichtjes en ook langzaam. Belfius wijst er op dat twee tegenstrijdige mechanismen inwerken op de langetermijnrente. Aan de ene kant zal die in de loop van volgende jaar omhoog worden gestuwd wanneer de Europese Centrale Bank haar programma van obligatieaankopen stopzet. Maar aan de andere kant lijkt het erop dat de inflatie de rente zal temperen. De kerninflatie – dat is de inflatie zonder olieproducten en voeding – stijgt nauwelijks. De ECB mikt op een kerninflatie van rond de 2 procent, maar daar zijn we nu nog ver van verwijderd.

“Zonder het oppikken van de inflatie is er weinig reden om de rente fel te laten stijgen. Vooral ook omdat de conjunctuur tegenvalt, wat impliceert dat ook de lonen niet sterk zullen oplopen. En net die zijn een belangrijke stuwer van inflatie”, klinkt het nog bij Belfius.

Conclusie? “Behoudens plotse en onverwachte veranderingen in het plaatje van de conjunctuur en de inflatie zal de lage rente dus nog een behoorlijke tijd voortduren, al zal het renteniveau wel wat hoger liggen dan vandaag.”

 

Rekenwerk
Mocht de rente de komende tijd slechts licht stijgen, dan is dat alvast een argument dat kan pleiten voor een variabele rentevoet. Het komt er vooral op aan om wat rekenwerk te verrichten. Een variabele rentevoet mag immers niet eindeloos stijgen, waardoor ontleners toch enigszins beschermd zijn tegen een al te forse stijging. Zo mag de mogelijke opwaartse schommeling nooit groter zijn dan de neerwaartse. Daarnaast mag de eerste drie jaar de rentevoet jaarlijks met niet meer dan 1 procent stijgen. En belangrijk: de intrestvoet mag maximaal verdubbelen.

Wie twijfelt tussen een vaste en variabele rente neemt best de vaste rentevoet als referentiepunt. Die kan dan worden vergeleken met het worstcasescenario van de variabele rente, dus wanneer die rentevoet de maximale herziening heeft bereikt. Als die maximale rente in het variabele scenario in lijn ligt met de vaste rente, dan is de variabele rente zeker het overwegen waard. Hou wel rekening met uw eigen terugbetalingscapaciteit. Wie al aan zijn maximum zit bij de variabele rentevoet aan het begin van de looptijd dreigt in de problemen te komen als de intrestvoet stijgt.

Zekerheid
De keuze tussen een vaste en variabele rente is overigens meer dan louter een financiële afweging. Het is in de eerste plaats een persoonlijke keuze. De vaste rentevoet biedt de zekerheid van een maandelijkse betaling die ongewijzigd blijft gedurende de ganse looptijd van het krediet. Wie gemoedsrust belangrijk vindt, kiest dus best zonder twijfelen voor de vaste rentevoet. Ontleners die minder belang hechten aan zekerheid en vooral zoeken naar de allerlaagste rente (toch aan het begin van de looptijd) kunnen de variabele formule overwegen. Die heeft het voordeel dat er wordt gestart met een lagere maandelijkse afbetaling. In functie van de rente-evolutie kan de rentevoet daarna op vastgelegde tijdstippen wel worden bijgesteld. Dat kan zowel naar beneden als naar boven, al is de komende tijd toch dat laatste het meest realistische scenario.

 

Contactgegevens

Adviesbureau Stroo & Partners
Leopold I-laan 52
8000 Brugge
FSMA nr 102320 A-cB
Tel 050 31.00.35
info@a-rs.be

Juridische info - Privacy Policy

Copyright A.R.S. & Partners 2017 - Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Door uw browserinstellingen te te wijzigen, kan u cookies weigeren. Meer info.     Ik ga akkoord

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.