professions

Brandverzekering bedrijven

Een bedrijf of vereniging doet er altijd goed aan zijn lokalen tegen een aantal gevaren te verzekeren en hierbij rekening te houden met de waarde van de goederen in deze lokalen.

Verzeker het kantoor- en informaticamateriaal
Sommige verzekeraars bieden specifieke formules voor informaticamateriaal en opslageenheden aan. Evalueer de waarde van je administratieve werkinstrumenten en kies bij voorkeur voor een contract dat voorziet in een schadevergoeding ten belope van de aankoopprijs. Wanneer de schade voorvalt tijdens een financieel moeilijke periode zou het bedrijf anders wel eens moeilijkheden kunnen hebben om het verschil tussen de schadevergoeding en de kostprijs voor het nieuwe materiaal te overbruggen. 

Verzeker de goederen
Verzekeringsmaatschappijen hebben speciale formules voor stocks uitgewerkt die rekening houden met variaties. 

Verzeker de roerende goederen binnen en buiten de lokalen
Bereken de waarde van het meubilair en alle andere roerende goederen in de lokalen van het bedrijf en zorg ervoor dat ze worden opgenomen in je verzekeringscontracten.
De meeste verzekeringscontracten voor roerende goederen hebben betrekking op voorwerpen in de lokalen. Wanneer bepaalde goederen buiten de lokalen worden opgeslagen, moet je  vragen om een specifieke clausule aan de overeenkomst toe te voegen. 

Tegen welke risico's verzekeren ? 

Brand en ontploffing
Brandverzekeringspolissen voor bedrijven voorzien in vele gevallen de naleving van bepaalde veiligheidsnormen. Lees de overeenkomsten die men je voorlegt en bekijk of de bepalingen in overeenstemming zijn met de eisen van de verzekeraar. 

Waterschade
Anders dan een overstroming verwijst waterschade naar een waterlek of een breuk in een leiding. Het is een belangrijke waarborg, die een vaak voorkomend schadegeval dekt.

Natuur- of technologische rampen
Dit is met name het geval na overstromingen, een onweer of een ontploffing in een fabriek. Door deze dekking af te sluiten, krijg je een schadevergoeding wanneer dergelijke gebeurtenissen zich zouden voordoen. In de praktijk is ze - toch minstens gedeeltelijk - opgenomen in je brandverzekering. 

 

Contactgegevens

Adviesbureau Stroo & Partners
Leopold I-laan 52
8000 Brugge
FSMA nr 102320 A-cB
Tel 050 31.00.35
info@a-rs.be

Juridische info - Privacy Policy

Copyright A.R.S. & Partners 2017 - Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiĆ«n.   Door uw browserinstellingen te te wijzigen, kan u cookies weigeren. Meer info.     Ik ga akkoord

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.